CHÍNH SÁCH BẢO QUẢN HÀNG HÓA VÀ ĐỔI TRẢ

  • Khách hàng phải có nhà kho hoặc tủ đông chứa sản phẩm và luôn duy trì trong tình trạng tốt ở nhiệt độ -150C đến -180C đúng theo yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định của Thạch Hưng Phát.
  • Trương hợp phát hiện sản phẩm bị kém chất lượng hoặc rách bao bì gần hết hạn sử dụng. Khách hàng phải thu hồi và thông báo kịp thời cho Thjachj Hưng Phát để Thạch Hưng Phát đổi lại sản phẩm mới cho khách hàng ít nhất 30 ngày trước hạn sử dụng.
  • Đối với sản phẩm bị hư hỏng do khâu bảo quản kém từ phía khách hàng thì khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về giá trị lượng hàng này.